3. HITELESÍTÉS

 

ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE

 

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: consulate.del@mfa.gov.hu).

A hitelesítés esetenként helyben meg is várható, de nagy példányszámú irat esetén elképzelhető, hogy a hitelesített iratokat utólag tudjuk csak átadni. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a consulate.del@mfa.gov.hu email címen minden esetben jelezzék előre, hogy összesen hány dokumentumot kívánnak a konzul előtt aláírni.

 

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

 

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

 

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Hasznos konzuli információk / Konzuli díjak” menüpontban találhatják meg.

 

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is, valamint igazolni szükséges, hogy az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.

2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

 

FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

 

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ez alól csak a magyar erkölcsi bizonyítvány kivétel, amelyről a konzulátus készít hiteles angol fordítást.

A hitelesített fordítások költsége a honlapunkon a „Hasznos konzuli információk / Konzuli díjak” menüpontban található.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: consulate.del@mfa.gov.hu).

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE, HITELES MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

 

Másolat hitelesítése iránti kérelem személyesen benyújtható.

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: consulate.del@mfa.gov.hu).

Az eljárás költsége a honlapunkon a „Hasznos konzuli információk / Konzuli díjak” menüpontban található.

 

DIPLOMÁCIAI FELÜLHITELESÍTÉS

 

Diplomáciai felülhitelesítés iránti kérelem személyesen benyújtható.

Hivatalunknál Banglades, Bhután, Maldív-szigetek, Nepál és Sri Lanka hivatalos okiratainak diplomáciai felülhitelesítése kizárólag abban az esetben kérelmezhető, ha a konzulátusunk által diplomáciai felülhitelesítéssel ellátandó dokumentumo(ka)t előzőleg a kiállító ország külügyminisztériuma már ellátta diplomáciai felülhitelesítéssel.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: consulate.del@mfa.gov.hu).

Dokumentumokat postai úton nem fogadunk diplomáciai felülhitelesítésre.

Az eljárás költsége a honlapunkon a „Hasznos konzuli információk / Konzuli díjak” menüpontban található.

Az Indiában kiállított hivatalos okiratok esetében nincsen szükség diplomáciai felülhitelesítésre.  India 2005. óta tagja az Apostille Egyezménynek, mely alapján az Apostille tanúsítvánnyal ellátott indiai okiratok az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználhatók, így Magyarországon is.

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (Apostille Egyezmény) részes államainak folyamatosan frissített listája: www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41

Indiai Apostille tanusítvány kiállítására vonatkozó további információért látogasson el a következő honlapra: https://mea.gov.in/apostille.htm