India térkép   

 

102969da373c5035e8ca3a81a5c6d53f5ba233ca

INDIA

Ország: Indiai Köztársaság

Kontinens: Ázsia

Terület (km2): 3.288.483

Lakosság száma: 1.324.171.354 (2016. évi becslés)

Főváros: Újdelhi

 

Általános kapcsolatok

Államforma: szövetségi köztársaság

Diplomáciai kapcsolatok szintje: nagyköveti

Diplomáciai kapcsolat felvételének időpontja: 1948. november 18.

1951 – követség megnyitása Újdelhiben

1959 – diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelése

 

Politikai kapcsolatok

Fontosabb egyezmények

 • 1962 – Kulturális együttműködési egyezmény
 • 1966 – Légügyi egyezmény
 • 1976 – Egészségügyi egyezmény
 • 1991 – Idegenforgalmi együttműködési egyezmény
 • 1992 – Tudományos és technológiai együttműködési egyezmény
 • 2003 – Beruházás-védelmi megállapodás
 • 2003 – Kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás
 • 2005 – Gazdasági együttműködési megállapodás
 • 2003 – Beruházás-védelmi megállapodás
 • 2003 – Védelmi együttműködésről szóló megállapodás
 • 2005 – Gazdasági együttműködési megállapodás
 • 2006 – Kulturális csereprogram megállapodás
 • 2008 – Egészségügyi keretegyezmény
 • 2008 – Agrártárcák közötti együttműködésről szóló megállapodás
 • 2010 – Egyezmény a szociális biztonságról
 • 2013 - Egyeztetési megállapodás a hagyományos orvoslási rendszerekről
 • 2013 – Sportügyi együttműködési megállapodás
 • 2013 - Oktatási Csereprogram
 • 2016 – Vízgazdálkodási együttműködési megállapodás
 • 2016 – Egyetértési megállapodás az indiai Globális Ügyek Tanácsa és a magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet között

A kapcsolatok rövid története

Külkapcsolatainkban Indiát - a világ második legnagyobb lélekszámú, gyorsan növekvő, jelentős gazdasági potenciállal rendelkező és nagyhatalmi státus elérésére törekvő hatalmát - stratégiai fontosságú, globális partnernek tekintjük mind politikai, mind gazdasági téren. Államközi kapcsolatainkat a baráti légkör, a kölcsönösen előnyös és sokoldalú együttműködés, az intézményesített kapcsolatrendszer és a rendszeres magas szintű személyes találkozók jellemzik. A magyarországi rendszerváltozást követően élénkültek a törvényhozásaink közötti kapcsolatok. Folyamatosak a két ország közötti szakminiszteri, illetve külügyi konzultációs megbeszélések.

 

Magas szintű látogatások

Köztársasági elnöki látogatások:

 • 1958 – Zakir Hussain
 • 1969 – Losonczi Pál
 • 1970 – V.V. Giri
 • 1975 – F.A. Ahmed
 • 1976 – Losonczi Pál
 • 1991 – Göncz Árpád
 • 1993 – S.Sharma
 • 2016 – M. H. Ansari (alelnök)

 

Miniszterelnöki látogatások:

 • 1962 – Münnich Ferenc
 • 1966 – Kállai Gyula
 • 1972 – Indira Gandhi
 • 1974 – Fock Jenő
 • 1988 – Radzsiv Gandhi
 • 2003 – Medgyessy Péter
 • 2008 – Gyurcsány Ferenc
 • 2013 - Orbán Viktor

 

Parlamenti elnökök látogatásai:

 • 1980 – B.R. Jakhar
 • 1986 – Sarlós István
 • 1991 – Rabi Ray
 • 1994 – Gál Zoltán
 • 1995 – S. Patil
 • 1999 – Áder János
 • 2012 – Kövér László

 

Külügyminiszteri látogatások:

 • 1999 – Martonyi János
 • 2005 – Natwar Singh
 • 2006 – Göncz Kinga
 • 2010 – Balázs Péter
 • 2011 – S. M. Krishna
 • 2013 – Salman Khurshid
 • 2016 – Szijjártó Péter
 • 2020 - Szijjártó Péter
 • 2022 -  Szijjártó Péter

 

ORSZÁGISMERTETŐ

Gazdasági kapcsolatok

A kapcsolatok fontosabb gazdasági jellemzői

Magyarországot Indiában a gazdasági együttműködés területén régóta értékes üzleti partnerként tartják számon. Gazdasági kapcsolatainkat vitás kérdések nem terhelik, a két ország között hagyományosan jók a politikai kapcsolatok is.

A kétoldalú áruforgalom 2020-ban 761 millió dollár volt, melyből 283 dollár millió az export és 478 millió dollár volt az import. Indiába irányuló exportunkban a gyógyszeripari termékek, a nemfémes ásványból készült termékek, és a gépipari termékek a meghatározóak. Importunkban is első helyen a vegyipari (szerves vegyipari és gyógyszerészeti) termékek állnak.

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok:

 • Vízgazdálkodási termékek és technológiák,
 • Szennyvízkezelés
 • Élelmiszer-feldolgozási gépek, berendezések és technológiák
 • Agrártechnológiák
 • Autóipari termékek
 • Hulladékgazdálkodás
 • Gépek és berendezések
 • Megújuló energiával kapcsolatos termékek, technológiák
 • Hadiipar
 • Biotechnológia
 • Infrastruktúra-fejlesztés
 • Gyógyszer- és vegyipar
 • Kikötők fejlesztése
 • Polgári légiközlekedés

India a 2010-es években a világ egyik legdinamikusabban fejlődő nagy gazdasága volt, a GDP növekedés 2016/17-ben 7,1%-ot ért el. A lassuló világkereskedelem miatt 2015-ben és 2016-ban az export közel 20%-kal esett vissza, amelyet 2018-ra sikerült helyreállítani. A kormány az export ösztönzésére 2019 szeptember közepén 500 milliárd INR értékű csomagot hirdetett, amely a korábbi, a WTA-rendelkezéseihez nem illeszkedő export támogatási adó-visszatérítési rendszert váltotta ki és bővítette közel 100 milliárd INR értékben. Felülvizsgálták továbbá a kiemelt szektorok export-hitel feltételeit, gyorsították az adójóváírások visszautalását, rövidítették az áruk reptéri és kikötői várakozási időit és képzést indítottak az exportőrök számára a szabad kereskedelmi egyezményekben rejlő lehetőségek kiaknázására

A gazdaság fő motorja a szolgáltatási szektor, amely 55,39%-kal az ország termelésének több mint felét adja. Ennek ellenére – becslések szerint – a munkaerő közel felét (43%-át) az elmaradott mezőgazdasági szektorban foglalkoztatják, amely 2020/21-ben még mindig az előállított hozzáadott érték 20,2%-át adja. Az elmúlt évtizedek során korszerű nehéz- és gépipari bázisok épültek ki, az ország bekapcsolódott a globális értékláncokba. Dinamikusan fejlődött az ITC szektor, a személygépkocsi-gyártás és a vegyipar, gyógyszeripar egyes ágazatai. Mára az ipar a megtermelt hozzáadott érték 24,4%-át adja.

A kormány 2014 óta komoly gazdasági reformokat és infrastrukturális fejlesztéseket igyekezett keresztülvinni, amelynek elsődleges célja a szegény vidéki lakosság életszínvonalának emelése. A dinamikus gazdasági növekedés ellenére a hatalmas népességszaporulat szinte leküzdhetetlen szociális, gazdasági és környezeti problémákat generál. A fejlődés elsődleges haszonélvezője az egyre erősödő középosztály, a legszegényebb társadalmi rétegek közel milliárdos tömegéhez nehezen jutnak el a gazdasági felemelkedés gyümölcsei.

A kormány a legnagyobb hangsúlyt a „Make in India” kampányra fekteti. Ennek alapján a hazai termelés támogatása szinte minden más célt felülír. Modi miniszterelnök ezen cél mentén építi fel teljes politikai programját. Így a gazdasági környezet üzletbarátabbá tétele is a legfontosabb célok között van. Modi miniszterelnök a következő öt évben az első 50 ország között kívánja látni Indiát az Ease of Doing Business listán. Ebben 2016-ban India még csak a 130., míg 2020-ban a 63. lett a listán szereplő 193 ország között.

Elemzők szerint a 2020-as COVID-járvány a lehető legrosszabbkor jött Elemzők szerint Ázsia harmadik legnagyobb gazdaságának mivel India már a járvány megjelenése előtt is lassuló növekedést produkált. A gyenge feldolgozóipar, a csökkenő export, valamint az alacsony fogyasztói kereslet és a magánbefektetések elmaradása miatt már a korlátozó intézkedések bevezetése előtt is csupán 5% alatti GDP növekedési teljesítményt tudott felmutatni, ami az ország esetében régóta nem látott alacsony értéknek számít. A járvány további terjedését korlátozó intézkedések hatása azonban rendkívüli erősen sújtja a gazdaságot, és a 200/21-es gazdasági évben -7,1%-kal maradt el az indiai gazdaság teljesítménye a megelőző év adatától. A járvány második, 2021 közepén lezajlott hulláma ismét érezhetően visszavetette az indiai gazdaságot, azonban az első évhez mérhető összezuhanás ezúttal nem volt tapasztalható. A 2021/22-es évre 9,5%-os bővülést tartalmaznak a prognózisok, melyek alapján a gazdasági visszaesés után ’V’ alakú „felpattanás” valószínűsíthető.

Egy 2021 május elején végzett felmérés eredménye megállapította, hogy a COVID-19 járvány kezdetét követő egy évben közel 100 millió ember veszítette el a munkáját és az év végéig 15%-uk nem is talált új munkahelyet. A korábbi formális foglalkoztatotti létszám közel 50%-a az informális szektorban talált csak munkát, a munkások egy főre eső jövedelme átlagosan 17%-kal csökkent, a háztartások legszegényebb 20%-a a teljes jövedelmét elveszítette.

Ugyanakkor India rekordmagas, USD 81,7 milliárd összegű FDI beáramlást ért el a 2020/21-es gazdasági évben, ami a világon egyedüli országként jelent bővülést, méghozzá közel 10%-os mértékben, miközben a globálisan több mint 40%-kal esett vissza az FDI-állomány bővülése. (Megjegyzendő, hogy az összeg 1/3-a Reliance Industries csoporthoz érkezett, a vállalatcsoport egyszeri tőkebevonási programja részeként.)

Fontosabb gazdasági egyezmények

 • 2003 – Kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás
 • 2005 – Gazdasági együttműködési megállapodás
 • 2015 - Gazdasági együttműködési megállapodás Karnataka tagállammal

Az elmúlt időszak legfontosabb eseményei

2018. március 6-7-én került sor Újdelhiben a Magyar-Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság (GVB) legutóbbi, ötödik ülésére. A GVB jelenlegi magyar társelnöke Sztáray Péter államtitkár, az indiai pozíció jelenleg nincs betöltve.

2021-ben gyártásba lépett a Flexfilms Limited (UFLEX-csoport), India legnagyobb csomagolóanyag-gyártó cége, magyarországi gyára zöldmezős beruházás keretében Rétságon.

Szintén 2021-ben kezdett termelni az SRF csoport erre specializálódott leányvállalatának csomagolóanyag-gyára Jászfényszarun, zöldmezős beruházás keretében.

2020. decemberében az Apollo Tyres meglévő gyára bővítése céljából újabb, 4,4 milliárd forintos beruházást jelentett be.

Szintén 2020 decemberében a Samvardhana Motherson Refletec újabb 5,6 milliárd forintos magyarországi beruházást jelentett be.

 

Kulturális és tudományos kapcsolatok

A kapcsolatok fontosabb jellemzői

Kulturális együttműködésünk élénk, és kapcsolataink sikerterületének tekinthető. Az 1962-ben aláírt kulturális egyezmény végrehajtása két-három évre szóló munkatervek alapján történik. Ázsiában elsőként Újdelhiben alapítottunk önálló magyar kulturális központot (1978-ban).

Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ

Cím: 1/A Janpath, New Delhi 110 011

Tel.: (+ 9111)2301-4992

E-mail: event.hicc@gmail.com

A kormányszintű tudományos és technológiai együttműködés alapdokumentuma az 1992-ben aláírt kormányközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodás. Az együttműködés munkaszerve az általában kétévente ülésező Vegyes Bizottság, amely meghatározza a kétéves munkaprogramot és döntést hoz a pályázati alapon kiválogatott projektekről. 2008 januárjában a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal közös kutatási alap létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot, mely közös projektek, programok megvalósítását támogatja, kiemelten a zöld kémia, a biomedicina és anyagtudomány, valamint az űrkutatási célú elektronika és optika témakörökben.

A Magyar Tudományos Akadémiának 1980 óta kétoldalú intézményközi együttműködési megállapodása van az Indiai Nemzeti Tudományos Akadémiával. A két ország Oktatási Együttműködési megállapodást írt alá. A Stipendium Hungaricum program részeként évi 200 ösztöndíjat ajánlunk fel indiai diákoknak.